Nilai Materi Kuliah

1.

2.

3.

4.

5.

6.

NILAI KAIDAH TAFSIR IV A

NILAI KAIDAH TAFSIR IV B

NILAI STUDI NASKAH TAFSIR VI A

NILAI STUDI NASKAH TAFSIR VI B

NILAI TAFSIR MAUDHUI VI A

NILAI TAFSIR MAUDHUI VI B